2018 Gymkhana

 

Wyoming County Champion Gymkhana

Desi Davis-Friendship, NY

High Point Senior

Desk Davis-Friendship NY

High Point Youth

Shannon Schneider-Attica,NY

Zackary Russell

High Point Pony

Emily Bohlen-Warsaw,NY